NAČINI UČENJA

NAČINI UČENJA

Poleg poznavanja osnov nagrade in kazni moramo dobro poznati tudi načine učenja

CAPTURING

Pri tem načinu učenja moramo preprosto ujeti pravilno reakcijo ali vedenje psa in jo podkrepiti z nagrado. Ta način je primeren za učenje enostavnih vaj: pozornost, usedanje, prihod k vodniku…

SHAPING

Pri tem načinu učenja psa vedno nagrajujemo za aktivnost, ki vodi do končne oblike vaje. Lahko rečemo, da ga nagrajujemo za napredek proti končnemu cilju. Gre za pravi »kliker trening«, kjer je pes zelo aktiven udeleženec v želji po »kliku«, ki mu bo sledila nagrada. Ta oblika učenja je primerna za učenje tudi kompleksnejših vedenj, zahteva pa zelo načrtno delo, odličen timing in kriterije nagrajevanja.

LURING ali vodenje z roko

je način učenja, kjer ja pes veliko manj aktiven v samem učnem procesu, saj mora z svoj uspeh preprosto slediti roki vodnika. Ta način je zelo uporaben za učenje vaj, ki zahtevajo precizno tehnično izvedbo. Psa lahko z vodenjem naučimo natančnega prihoda, usedanja, uleganja, vstajanja in prilagajanja.

TARGETING

Delo s tarčo je zelo uporabno za vaje, ki jih mora pes opravljati na oddaljenosti od vodnika. Predpogoj za delo s tarčo je, da le-to predhodno dobro pogojimo.

MODELING

Velja za zastarel način šolanja psov, kljub temu, pa je še vedno nepogrešljiv v posameznih elementih šolanja psa. Pri tem načinu psa s fizično manipulacijo postavimo v želeno pozicijo: s potegom povodca bližje nogi, z roko popravimo njegov položaj glave, s pritiskom na križec dosežemo usedanje…

Pri učnem procesu psa pogosto izkoriščamo oba pogojevanja in  kombinacijo več načinov učenja. Končni cilj večine vaj je, da jih pes izvaja tehnično natančno, v popolni koncentraciji, hitro, zanesljivo in ob tem z govorico telesa jasno izraža dobro počutje. Pomembno je, da vaje razbijemo na čim manjše ali še bolje na mikroelemente in jih ločeno dobro naučimo in utrdimo.

Vse elemente vaj najprej učimo v mirnem poznanem okolju brez motenj, saj ima tam pes najboljšo možnost koncentracije na sam učni proces. Moteče elemente dodajamo postopoma.

Canispoint
Canispoint