UČNI PROCES PSA

UČNI PROCES PSA

Učenje se pojavi takrat, kadar izkušnje povzročijo relativno trajno spremembo v posameznikovem znanju ali vedenju. Povezave, ki se ustvarjajo v pasjem centralnem živčnem sistemu, temeljijo na zaporedju dveh dogodkov ali zaradi izkušnje posledic, ki jo povzroči njegovo obnašanje ali aktivnost.

KLASIČNO POGOJEVANJE

Učenje, ki temelji na povezovanju dveh dogodkov, ki si sledita v kratkem časovnem zamiku imenujemo KLASIČNO POGOJEVANJE. Pri tej vrsti pogojevanja gre za asociacijo, ki se ustvari, kadar nekemu sprva povsem nevtralnemu dogodku sledi nek dogodek, ki ima za psa določen pomen.
Gre za učni proces, v katerem je pes pasivni udeleženec, saj si asociacije med dogodki ustvarja podzavestno. Asociacije med dogodki, ki si sledijo v časovnem zaporedju, se pri psu ustvarjajo celo življenje in se dobro zasidrajo v centralni živčni sistem psa.

OPERATIVNO POGOJEVANJE

Operativno pogojevanje je učenje, pri katerem pes povezuje svoje reakcije, aktivnosti in vedenje s posledicami, ki se zgodijo v okolici in imajo zanj nek pomen.
Pes si s svojim vedenjem preprosto vedno skuša izboljšati svoje počutje ali izogniti njegovemu poslabšanju, zato je aktivni udeleženec v učnem procesu.
Gre za učenje s poskušanjem.

Na tej povezavi si lahko preberete drugi del prispevka.

Canispoint
Canispoint