Uporaba hrane kot nagrade – 2. del

Uporaba hrane kot nagrade – 2. del

Pri nagrajevanju s hrano ločimo dva osnovna principa uporabe:

DOLGOTRAJNO NAGRAJEVANJE:

Psu ponujamo hrano počasi in mirno dlje časa košček po koščku, ter tako ustvarjamo njegovo umirjenost, kontrolo in stabilnost.

JACKPOT NAGRAJEVANJE:

Psu ponudimo večje število koščkov hrane naenkrat (lahko tudi cel obrok), hrano uporabimo kot plen, ki ga pes lovi ali uporabimo hrano ekstremno dobrega okusa. Pri tem načinu nagrajevanja pri psu dosežemo veliko pričakovanje, visok nivo energije in navdušenja.

Uporaba hrane ima v učnem procesu kar nekaj prednosti pred uporabo igre ali igrače kot nagrade. Učenje s pomočjo hrane je za mladička bolj naravno, psi delajo z nižjo energijo – so mirnejši, imajo večjo sposobnost razmišljanja in kontrole, omogoča večje število ponovitev vaj v določenem času, omogoča večjo natančnost in učenje s pomočjo luringa – dobra tehnična izvedba vaj.

Bodite zanimivi, nepredvidljivi in pošteni! S tem boste psa vrnili v njegovo naravno vedenje in mu omogočili naravni fizični, psihološki in mentalni razvoj. Naredili boste velik korak k harmoniji sobivanja človek – pes in si ustvarili odlično izhodišče za šolanje psa v različnih disciplinah za različna naloge.

Kasneje lahko hrano kot nagrado zamenjamo z uporabo drugih oblik nagrajevanja psa (igrača, igra, božanje, trepljanje, glasovno hvaljenje, …).

Canispoint
Canispoint